خودرو چگونه سرعت می گیرد؟

خودرو چگونه سرعت می گیرد؟

افزايش سرعت خودرو از صفر تا ٦٠ مايل در ساعت بيشتر مربوط به گاز، موتور، ديفرانسل و تايرهاى يك خودرو است. اينكه صفر تا ٦٠ مايل در ساعت يك خودرو چه قدر طول مى كشد به ويژگى هاى بخش هاى ذكر شده بستگى دارد.

زمانى كه شما به پدال گاز فشار وارد مى كنيد نيروهاى مختلفى نقش ايفا مى كنند تا خودرو به حركت دربيايد. در ادامه اطلاعات پايه اى وجود دارد كه در زمان شتابگيرى چه اتفاقى مى افتد.

پدال گاز به موتور

پدال گاز ارتباط مستقيم با موتور خودرو دارد. پدال گاز كنترل جريان هوا به منيفولد ورودى را از طريق درچه ى گاز براى خودروهاى انژكتورى و يا كاربيراتورى را در دست دارد. اين هوا بعداً با سوخت تركيب مى شود كه با ريل سوخت و انژكتور يا يك كاربيراتور اين سوخت وارد مى شود. سپس توسط شمع ها جرقه زده مى شود، در نتيجه احتراق انجام مى گيرد كه به پيستون ها نيرو وارد مى كند و ميل لنگ به چرخش در مى آيد. زمانى كه پدال گاز فشار وارد مى شود، هواى بيشترى به ورودى منيفولد مكيده مى شود تا با سوخت بيشترى تركيب شود و در نتيجه ميل لنگ سريع تر به چرخش در مى آيد. اين دقيقاً دور موتور خودروى شما است كه به عنوان دور در دقيقه(rpm) شناخته مى شود. اجاره خودرو بدون راننده و اجاره راننده با راننده و اجاره خودرو در تهران .

موتور به ديفرانسيل

اگر نيروى ميل لنگ به جايى منتقل نشود، موتور صداى در جا كار كردن مى دهد و شتاب نمى گيرد. اينجا جايى است كه سيستم انتقال قدرت وارد عمل مى شود و نيروى موتور را به چرخ ها انتقال مى دهد. صرف نظر از اينكه خودروى شما داراى گيربكس اتوماتيك يا دستى باشد از طريق شفت ورودى به موتور وصل هستند. ارتباط بين موتور و گيربكس براى گيربكس دستى كلاچ است و براى گيربكس اتوماتيك مبدل گشتاور است. در اصل موتور از طريق كلاچ با گيربكس در ارتباط است، در حالى كه مبدل گشتاور اتصال را حفظ مى كند اما در آن از يك استاتور و سيال بازگشتى استفاده شده است. زمانى كه موتور درجا كار مى كند، ميزان گشتاورى كه وارد مبدل گشتاور مى شود بسيار كم مى كند به همين ترتيب يك فشار كوچك بر روى پدال ترمز خودرو را در سر حايش نگه مى دارد. اجاره خودرو در تهران و اجاره خودرو در کرج و اجاره خودرو روزانه .

در پايان سيستم انتقال قدرت، شفت خروجى قرار دارد كه ميل كاردان را مى چرخاند و در نهايت چرخ ها به چرخش در مى آيند. در بين اين قسمت و شفت ورودى دنده ها قرار دارند. هر دنده قطر متفاوتى است تا گشتاور را افزايش دهد اما سرعت خروجى را كاهش دهد و يا برعكس. اول در دنده ى دو( كه معمولاً خودروى شما به طور معمول در اين دنده شروع به شتابگيرى مى كند.) كه بزرگترين است و ضريب دنده ١:١ دارد. در اين حالت انگار موتور مستقيم با تايرها ارتباط دارد. اين به اين معنى است كه گشتاور افزايش داده مى شود تا يك وسيله ى نقليه ى سنگين را به حركت در بياورد ولى سرعت خروجى كاهش خواهد يافت. زمانى كه خودرو به دنده هاى ديگر مى رود، دنده ها به تدريج كوچكتر مى شوند تا سرعت خروجى را افزايش دهند. سرعت خروجى از طريق ميل گاردان كه به ديفرانسيل متصل است، منتقل مى شود، كه معمولاً در اكسل قرار دارد و يا اينكه بسته به نوع خودرو مكان آن متفاوت است. اجاره ماشین بدون راننده و اجاره روزانه خودرو و اجاره ماشین بدون راننده .

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: