موبیوس II

موبیوس II

موبیوس II، شاسی بلند قوی و ارزان ویژه بازار آفریقا شرکت موبیوس موتورز یک کمپانی خودروسازی کنیایی است که در حال وارد کردن دومین مدل شاسی بلند خود به نام موبیوس II به بازار می باشد، این مدل به طور خاص برای جاده های آفریقا طراحی شده و قیمت ارزانی…