مشخصات اجاره خودرو پورشه911

اجاره ماشین در تهران

پورشه با معرفی خودروی جذاب 911 اسپیدستر جدید
در نمایشگاه نیویورک همه را انگشت به دهان کرد.
این خودرو به عنوان شام پایان نسل قبلی 991
محسوب می‌شود. هم‌اکنون می‌توان این اتومبیل
را در قاره اروپا سفارش داد و تولید آن نیز کلید خورده
است. البته قیمت این خودرو در آمریکا از 274500
دلار نخست می‌شود درحالی‌که اروپایی‌ها باید
حداقل 269274 یورو برای آن کناره بگذارند.

اجاره خودرو در تهران

با این بها اسپیدستر جدید کاملاً وارد قلمروی 911
GT2 RS شده بنابراین اینجا یک دوراهی جذاب
به هستی می‌آید؟ البته 911 اسپیدستر تنها به
ظاهر جذاب خویش محدود نمی‌شود و ذیل پوست
نرم آن پیشرانه‌ی اقتباس از 911 GT3 یعنی نیروگاه
6 سیلندر 4 لیتری اریکه با نیرو 502 اسب بخاری
قرار دارد. این پیشرانه لغایت بعید 9 هزار می‌غرد
و تنها راه برای جایگزینی دنده‌ها نیز استفاده از
گیربکس 6 سرعته دستی می‌باشد.

شاسی این اتومبیل دقیقاً از 911 GT3 گرفته
نشده است. مهندسان پورشه یک سیستم
دستور پذیری چرخ‌های عقب و دسته‌موتورهای
دینامیک را برای اسپیدستر جدید در عقیده
گرفته‌اند. همچنین این خودرو علیرغم نما بدون
سقف خود وزن کمتری دارد که بخشی از آن
به خاطر استفاده از سقف نرم و در ضمن به
کارگیری فیبر کربن در اکثر پانل‌های بدنه می‌باشد.
گیربکس دستی نیز کم‌وزن‌تر از گیربکس 7 سرعته
یا دوکلاچه می‌باشد. پورشه می‌گوید این خودرو
در پهنا 3.8 ثانیه از سکون به سرعت 96 کیلومتر
در ساعت می‌رسد.

پورشه با معرفی خودروی جذاب 911 اسپیدستر جدید در نمایشگاه نیویورک همه را انگشت به دهان کرد. این خودرو به عنوان شام پایان نسل قبلی 991 محسوب می‌شود. هم‌اکنون می‌توان این اتومبیل را در قاره اروپا سفارش داد و تولید آن نیز کلید خورده است. البته قیمت این خودرو در آمریکا از 274500 دلار نخست می‌شود درحالی‌که اروپایی‌ها باید حداقل 269274 یورو برای آن کناره بگذارند.

 

شاسی این اتومبیل دقیقاً از 911 GT3 گرفته نشده است. مهندسان پورشه یک سیستم دستور پذیری چرخ‌های عقب و دسته‌موتورهای دینامیک را برای اسپیدستر جدید در عقیده گرفته‌اند. همچنین این خودرو علیرغم نما بدون سقف خود وزن کمتری دارد که بخشی از آن به خاطر استفاده از سقف نرم و در ضمن به کارگیری فیبر کربن در اکثر پانل‌های بدنه می‌باشد. گیربکس دستی نیز کم‌وزن‌تر از گیربکس 7 سرعته یا دوکلاچه می‌باشد. پورشه می‌گوید این خودرو در پهنا 3.8 ثانیه از سکون به سرعت 96 کیلومتر در ساعت می‌رسد.