مدارک مورد نیاز اجاره خودرو و کرایه ماشین

چه شرایطی و مدارکی برای کرایه خودرو بدون راننده لازم است؟